Onder één noemer: zes verhalen over autisme

Na de positieve recensie door Tistje, is er opnieuw een leuke recensie van het verhalenboek dat ik samen met Cas Raaijmakers schreef, deze keer in het tijdschrift van Autisme Centraal:

Onder eenzelfde noemer als ‘autismespectrumstoornis’ gaan zeer veel verschillen schuil. Dat kan niet genoeg benadrukt worden. Als een boek zes verschillende verhalen bundelt van twee auteurs, met autisme als rode draad, dan valt dat echter moeilijker onder een algemene noemer te schikken.  

Ja, het is een vermakelijke verhalenbundel, zeker het is fictie… maar toch is er in dit boek ook net dat tikje meer, al is het dan dat de opbrengst gaat naar het Fonds ICT Community for ASD*. Dat Peter Vermeulen graag en goed schrijft, is geen geheim. Dat hij autisme goed kent, ook niet. Dat Cas Raaijmakers als schrijver graag en goed schrijft, lijkt logisch. Dat ze elkaar leerden kennen, daar heeft Passwerk een en ander mee te maken. Dat de verhalen, ondanks het af en toe karikaturale beeld en het verwerken van enkele stokpaardjes van Peter, toch steeds een verrassend einde hebben, hadden we kunnen raden. En toch waren we telkens even verrast door de uiteindelijke plot. 

Deze vlot geschreven (ondanks het bewuste gebruik van voldoende ‘autisme-omslachtigheid en langdradigheid’) verhalenbundel is geschikt voor een groot publiek dat om kan met af en toe ‘over the edge’ verhalen rondom autisme. Door dingen uit te vergroten worden ze meer herkenbaar en de bijzonderheden van de personages zijn onttrokken aan de realiteit en gewikkeld rond herkenbare struikelthema’s als relaties, solliciteren, emoties. De lezer, onbekend met autisme, kan zich gewoon ontspannen (of moet die misschien net een extra inspanning leveren?) en verwonderen over het bijzondere van een autistische denkstijl…

Het is aangeraden om na elk verhaal meteen even het bijhorende stukje in de epiloog te lezen, wil je het verhaal dan ook in zijn autismecontext zien. Peter Vermeulen plaatst in de epiloog de personages uit de verhalen in de context van de recente wetenschappelijke inzichten over autisme en de tendensen in de beeldvorming over autisme. 

De zes verhalen:

  • Een meisje met autisme dat nauwelijks kan praten, redt een vrouw uit het water. Niet zo maar een vrouw.
  • Een man staat terecht voor een misdaad. En is zo eerlijk dat het zijn verdediging schaadt.
  • Een vrouw die van het ene ontslag in het andere rolde, mag op gesprek in een bedrijf. Wie is het meest in de war: zij of de manager?
  • Een jonge man krijgt van zijn psycholoog het advies om zijn sociaal netwerk te verbreden en organiseert een buurtfeest. Dat is, op zijn minst gezegd, geen groot succes.
  • Wanneer de carrière van een stand-up comedian in het slop zit, biedt een diagnose wellicht de uitkomst.
  • Een man wiens vrouw hem net verlaten heeft, vraagt zich af: wie moet zich aanpassen in een relatie als één iemand autisme heeft?

Het boek is te verkrijgen op de webshop van Autisme Centraal, bij Skribis, in Standaard Boekhandel. Het e-book is ook verkrijgbaar op onze webshop.

*Fonds ICT Community for ASDHet fonds heeft als heeft als doel de leef-, woon- en werkomstandigheden van mensen met een autismespectrumprofiel te verbeteren en de destigmatisering rond autisme te bevorderen. https://www.ictforasd.be/


Leave a Reply