Publications in Dutch

Books (Nederlandstalig)

 

Vermeulen, P. (2021). Autisme en het voorspellende brein. Absoluut denken in een relatieve wereld. Pelckmans uitgeverij. BESTSELLER: REEDS VIERDE DRUK!! Meer info.

Vermeulen, P. & Raaijmakers, C. (2021). Onder één noemer. Zes kortverhalen over autisme. Libris. KOOP HIER.

Vermeulen, P. (2017). Autisme is niet blauw. Smurfen wel. Antwerpen: Pelckmans uitgeverij.

Vermeulen, P. & Degrieck, S. (2015). Mijn kind heeft autisme. Gids voor ouders, leerkrachten en hulpverleners. Tielt: Lannoo.

Vermeulen, P. (2013).  Brein bedriegt: autisme en normale tot hoge begaafdheid . Antwerpen/Leuven: EPO/Acco.

Nijs, D. & Vermeulen, P. (Red.) (2012). TOKK 2.0 De hulpverlening gaat digitaal. (Themanummer) Tijdschrift voor orthopedagogiek, kinderpsychiatrie en klinische kinderpsychologie, 37 (3-4).

Vermeulen, P. & Carette, S. (Red.) (2011). Relaties@autisme.kom · Een programma voor relationele en seksuele vorming voor jongeren en volwassenen met autisme. Deel 2: relaties. Antwerpen/Leuven: EPO/Acco.

Vermeulen, P., Mertens, A. & Vanroy, K. (2010). Autisme en normale begaafdheid in het onderwijs. Antwerpen/Leuven: EPO/Acco.

Vermeulen, P. (2009). Autisme als contextblindheid. Antwerpen/Leuven: EPO/Acco.

Vermeulen, P. & Fondelli, T. (2008). Syndroom van Asperger (Reeks Helpkids). Tielt: Lannoo.

Hellemans, H., Vermeulen, P., Conix, G. & De Lameillieure, L. (2006). Seks@autisme.kom: een programma voor relationele en seksuele vorming voor jongeren en volwassenen met autisme. Deel 1: seksualiteit. Berchem/Gent: EPO/Vlaamse Dienst Autisme.

Vermeulen, P. (2005). Het gesloten boek: autisme en emoties (tweede, herziene druk). Leuven: Acco.

Vermeulen, P. (Red.) (2005). Ik ben speciaal – 2. Handboek psycho-educatie voor mensen met autisme. Antwerpen/Gent: EPO/Vlaamse Dienst Autisme. VERTAALD IN 10 TALEN

Vermeulen, P. (2003).  Dialogica. Autisme < = > Kunst. Antwerpen/Gent: EPO/Autisme Centraal.

Vermeulen, P. (2002). Voor alle duidelijkheid: leerlingen met autisme in het gewoon onderwijs. Antwerpen/ Gent: EPO/ Vlaamse Dienst Autisme.

Vermeulen, P. (2002). Beter vroeg dan laat en beter laat dan nooit: de onderkenning van autisme bij normaal tot hoogbegaafde personen. Antwerpen/ Gent: EPO/ Vlaamse Dienst Autisme.

Vermeulen, P. (1999).  Dit is de titel: over autistisch denken. Berchem /Gent: EPO / Vlaamse Dienst Autisme.

Vermeulen, P. (1999).  Ik ben speciaal. Gent: Vlaamse Dienst Autisme.

Vermeulen, P. (1999).  …!? Autisme en communicatie. Gent: Vlaamse Dienst Autisme.

Schiltmans, C. & Vermeulen, P. (1998).  Beter samen: samenwerking creëert kwaliteit. Gent: Vlaamse Dienst Autisme.

Vermeulen, P. (1998).  Brein bedriegt: als autisme niet op autisme lijkt. Gent: Vlaamse Dienst Autisme.

Vermeulen, P. (1997).  Het gesloten boek: autisme en emoties. Gent: Vlaamse Dienst Autisme. (In 2000 uitgegeven door Leuven: Acco)

Vermeulen, P. (1996).  Dit is de titel. Over autistisch denken. Gent: Vlaamse Vereniging Autisme. (In 1999 uitgegeven door Berchem/Gent: EPO/Vlaamse Dienst Autisme)

 

Book chapters (Nederlandstalig)

Vermeulen, P. (1996). Het typische van het atypische. In: Vlaamse Vereniging Autisme. Aan autisme verwante stoornissen (pp. 15-33).  Gent: Vlaamse Vereniging Autisme.

Vermeulen, P. (1996). Mini-Enquête: subtypes in het autistisch spectrum. In Vlaamse Vereniging Autisme, Aan autisme verwante stoornissen. Deel 2 (pp. 34-58).  Gent: Vlaamse Vereniging Autisme.

Vermeulen, P. (2005). Autistisch denken: als je het bos niet door de bomen ziet. – in: Martine F. Delfos (Ed.), Asperger in meervoud: autisme en haar randgebieden (pp. 75-96).  Amsterdam: Uitgeverij SWP.

Vermeulen, P. (2005). Kinderen en jongeren met een autismespectrumstoornis. – in: H. Grietens, J. Vanderfaeillie &  W. Hellinckx (Red.), Handboek jeugdhulpverlening: nieuwe ontwikkelingen in het zorgveld. Leuven: Acco.

Vermeulen, P. (2007). Volwassenen met autisme – een ortho-agogisch probleem. – in: I. Noens & R. van Ijzendoorn (Red.), Autisme in orthopedagogisch perspectief (pp. 222-236). Boom Academic.

Vermeulen, P. (2007). Autisme: enfant terrible?. – in: xxx, Ziek: lichaam en geest (pp. Xx-xx). xx xx.

Vermeulen, P. (2013). Autisme begrijpen. – in: C. Schuurman, E. Blijd-Hoogewijs  & P. Gevers (Red.), Behandeling van volwassenen met een autismespectrumstoornis, (pp. 31-40). Amsterdam: Hogrefe.

Vermeulen, P. & Noens, I. (2014). Kinderen en jongeren met een autismespectrumstoornis. – in: Hans Grietens, Johan Vanderfaillie en Bea Maes (red.), Handboek jeugdhulpverlening. Deel 1: een orthopedagogisch perspectief op kinderen en jongeren met problemen. (pp. 115-160). Leuven/Den Haag: Acco.

Articles (Nederlandstalig)

Vermeulen, P. (1988). Spelen en autisme, 1: Geen kinderspel. Autisme, 7 (5), 7-10.

Vermeulen, P. (1988). Spelen en autisme, 2: Autisme als spelbreker. Autisme, 7 (6), 24-29.

Vermeulen, P. (1989). Spelen en autisme, 3: Zonder fundamenten stort het gebouw in. Autisme, 8 (1), 2-8.

Vermeulen, P. (1989). Spelen en autisme, 4: Al doende leert men, ook spelen. Autisme, 8 (2), 19-26.

Vermeulen, P. (1989). Stereotypieën (1): Geen stereo maar mono. Autisme, 8 (6), 6-10.

Vermeulen, P. (1990). Atypische pervasieve ontwikkelingsstoornis. Autisme, 9 (1), 7-13.

Vermeulen, P. (1990). Stereotypieën (2): Ze maken de wereld voorspelbaar. Autisme, 9 (2), 17-21.

Vermeulen, P. (1990). Stereotypieën (3): Een goed inzicht leidt tot planmatig werken. Autisme, 9 (3), 31-38.

Vermeulen, P. (1990). Stereotypieën (4): Was de hond van Pavlov autistisch geweest… Autisme, 9 (5), 15-21.

Vermeulen, P. (1990). Stereotypieën (5): Ze hebben er recht op. Autisme, 9 (6), 8-15.

Vermeulen, P. (1991). Het aanleren van sociale inzichten bij de atypisch pervasieve ontwikkelingsstoornis (deel 1). Autisme, 10 (1), 16-19.

Vermeulen, P. (1991). Het aanleren van sociale inzichten bij de atypisch pervasieve ontwikkelingsstoornis, deel 2: Sociale verkeerslessen. Autisme, 10 (2), 2-7.

Vermeulen, P. (1991). Het aanleren van sociale inzichten bij de atypisch pervasieve ontwikkelingsstoornis, deel 3: Sociale verkeerslessen. Autisme, 10 (3), 31-35.

Vermeulen, P. (1991). Maken w’er autisten van? Autisme, 10 (4), 2-6.

Vermeulen, P. (1992). Het bos en de bomen. Deel 1: Het bos. (Over de terminologie inzake autisme en verwante stoornissen). Autisme, 11 (2), 17-23.

Vermeulen, P. (1992). Het bos en de bomen. Deel 2: De bomen. Autisme, 11 (3), 2-5.

Vermeulen, P. (1992). Het bos én de bomen. (deel 3). Autisme, 11 (4), 7-16.

Vermeulen, P. (1992). Thuisbegeleiding. Autisme, 11 (5), 31-36.

Vermeulen, P. (1993). Geen diagnostiek meer…!? Autisme, 12 (1), 6-10.

Vermeulen, P. (1993). Te bed of niet te bed: deel 1. Autisme, 12 (6), 26-29.

Vermeulen, P. (1993). Zwanger? Neen, enkel in verwachting! Autisme, 12 (4), 15-22.

Lambelin, D. & Vermeulen, P. (1994). Vroegtijdige diagnose van baby’s en kleuters met autisme. Het Kind,  (3), 19-25.

Vermeulen, P. (1994). Autisme en het gezin. Een verhaal van perplexiteit. Tijdschrift Voor Welzijnswerk, 18 (182), 81-89.

Vermeulen, P. (1994). Niet alles geloven wat ze beloven. Engagement, 21 (6), 3-5.

Vermeulen, P. (1994). Structuur: de 7 misverstanden. Autisme, 13 (4), 29-38.

Vermeulen, P. (1994). Te bed of niet te bed: deel 2. Ouders zijn niet gebaat met een diagnose “APOS”. Autisme, 13 (1), 10-17.

Vermeulen, P. (1995). Autisme en emoties: zie jij wat ik voel? Expressie van emoties van personen met autisme. (Deel 3). Autisme, 14 (3), 19-26.

Vermeulen, P. (1995). Autisme en het gezin. Een verhaal van perplexiteit. (deel 1). Autisme, 14 (3), 7-12.

Vermeulen, P. (1995). Een complexe en levenslange handicap. Autisme en gezin, deel 2. Autisme, 14 (4), 14-18.

Vermeulen, P. (1995). Erkenning van autisme. Tijdschrift Voor Orthopedagogiek, Kinderpsychiatrie En Klinische Kinderpsychologie, 20 (1), 34-35.

Vermeulen, P. (1995). Wat is een I.Q.? Autisme en intelligentie, deel 2. Autisme, 14 (6), 31-33.

Vermeulen, P. (1995). Wat is intelligentie? Autisme en intelligentie, deel 1. Autisme, 14 (5), 10-14.

Vermeulen, P. (1996). Als we hen intensief stimuleren? Autisme en intelligentie, deel 3. Autisme, 15 (5), 24-32.

Vermeulen, P. (1996). Autisme en het syndroom van Down.  Autisme, 15 (6), 33-35.

Vermeulen, P. (1996). Autistisch kijken naar autisme. Autisme, 15 (6), 31-32.

Vermeulen, P. (1997). Autisme en intelligentie. Tijdschrift Voor Welzijnswerk, 21 (204), 16 (katern).

Vermeulen, P. (1997). Dubbele handicap: dubbele zorgvraag. Basale communicatie en autisme. Autisme, 16 (6), 18-26.

Vermeulen, P. (1997). Gewoon begaafd – buitengewone aanpak (1). Autisme, 16 (3), 19-30.

Vermeulen, P. (1997). Gewoon begaafd – buitengewone aanpak (2). Autisme, 16 (4), 8-17.

Vermeulen, P. (1997). Het één noch het ander…(Autisme in de schaduw van de verstandelijke handicap). Autisme, 16 (4), 32-36.

Vermeulen, P. (1997). Het zit in de familie. Autisme en erfelijkheid. Autisme, 16 (5), 25-38.

Vermeulen, P. (1997). Intelligent of verstandig? Autisme en intelligentie, deel 4. Autisme, 16 (3), 33-43.

Vermeulen, P. (1998). Autisme en integratie: onverzoenbaar? Autisme, 17 (2), 12-25.

Vermeulen, P. (1998). Autistische kunst. Autisme, 17 (2), 34-39.

Vermeulen, P. (1998). De taal der dingen. Communicatie met voorwerpen. Autisme, 17 (3), 27-33.

Vermeulen, P. (1998). Een nieuwe kijk: nieuwe definitie van verstandelijke handicap: ook bruikbaar voor autisme? Autisme, 17  (4), 20-25.

Vermeulen, P. (1998). Komt autisme steeds vaker voor? Autisme, 17 (5), 18-23.

Schiltmans, C. & Vermeulen, P. (1999). Samenwerking creëert kwaliteit. Tijdschrift Voor Welzijnswerk, 23 (218), Katern, 12 pp.

Vermeulen, P. (1999). Brein bedriegt. Autismespectrumstoornissen bij personen met een normale begaafdheid. SIGnaal, 8 (28), 3-18.

Vermeulen, P. (1999). Een nieuw wondermiddel? Secretine. Autisme, 18 (2), 21-24.

Vermeulen, P. (2000). Autismespectrumstoornissen bij baby’s en kleuters. Vroegtijdige detectie en diagnose. Logopedie, 13 (4), 34-40.

Vermeulen, P. (2000). Volwaardige burgers. Persoonlijke toekomstplanning en autisme. Deel 1. Autisme, 19 (2), 30-34.

Vermeulen, P. (2000). Volwaardige burgers. Persoonlijke toekomstplanning en autisme. Deel 2. Autisme, 19 (3), 38-40.

Vermeulen, P. (2000). Volwaardige burgers. Persoonlijke toekomstplanning en autisme. Deel 3. Autisme, 19 (5), xx-xx.

Vermeulen, P. (2001). Asperger syndroom: de doos van Pandora. Autisme, 20 (1), 2-6.

Vermeulen, P. (2001). Nee betekent soms ook ja. Autisme, 20 (5), 17-24.

Vermeulen, P. (2001). NLD: oude wijn in nieuwe zakken. Autisme, 20 (4), 18-26.

Vermeulen, P. (2001). NLD: oude wijn in nieuwe zakken. Tijdschrift Voor Orthopedagogiek, Kinderpsychiatrie En Klinische Kinderpsychologie, 26 (2/3), 118-123.

Vermeulen, P. (2001). Repetitief gedrag in autisme. Autisme, 20 (1), 31-37.

Vermeulen, P. (2001). Vroegtijdige detectie van autisme bij baby’s en kleuters (deel 1). Autisme, 20 (6), 11-19.

Vermeulen, P. (2001-2002). Als brein bedriegt: normaal begaafde kinderen met een autismespectrumstoornis. School- En Klaspraktijk, 43 (174), 40-43.

Vermeulen, P. (2002). De digitale informatiejungle (Autisme op het Internet, 1). Autisme Centraal, 21 (5), 20-27.

Vermeulen, P. (2002). De digitale informatiejungle (Autisme op het Internet, 2). Autisme Centraal, 21 (6), 18-23.

Vermeulen, P. (2002). Vroegtijdige detectie van autisme bij baby’s en kleuters (deel 2). Autisme, 21 (2), 45-47.

Vermeulen, P. (2002). Vroegtijdige detectie van autisme bij baby’s en kleuters (deel 3). Autisme, 21 (3), 7-9.

Vermeulen, P. (2002). Zijn we niet allemaal een beetje autistisch? Deel 1: de feiten. Autisme, 21 (1), 17-24.

Vermeulen, P. (2002). Zijn we niet allemaal een beetje autistisch? Deel 2: de fouten. Autisme, 21 (2), 17-21.

Vermeulen, P. (2002). Zijn wij niet allemaal een beetje autistisch? Deel 3: is alles wat een ei legt niet een beetje vogel? Autisme, 21 (3), 46-52.

Vermeulen, P. (2002). Zijn wij niet allemaal een beetje autistisch? Deel 4: de populariteit van autisme. Autisme, 21 (4), 8-13.

Vermeulen, P. (2003). Autisme en depressie. Autisme Centraal, 22 (1), 4-8.

Vermeulen, P. (2003). Emotionele intelligentie en autisme (1). Autisme Centraal, 22 (4), 4-8.

Vermeulen, P. (2003). Emotionele intelligentie en autisme (2). Autisme Centraal, 22 (5), 4-8.

Vermeulen, P. (2003). Emotionele intelligentie en autisme (3). Autisme Centraal, 22 (6), 25-28.

Vermeulen, P. (2003). IQ-cijfers: hoe stabiel zijn ze? Autisme Centraal, 22 (3), 23-26.

Vermeulen, P. (2003). Kritisch kijken naar behandelingsmethodes (Autisme op het Internet, 3). Autisme Centraal, 22 (1), 24-28.

Vermeulen, P. (2003). Kritisch kijken naar behandelingsmethodes (Autisme op het Internet, 4). Autisme Centraal, 22 (2), 25-31.

Vermeulen, P. (2003). Onverwachte originaliteit: humor en autisme. Autisme Centraal, 22 (4), 33-35.

Vermeulen, P. (2003). Personen met autisme laten kennismaken met hun handicap: “Ik ben speciaal: een werkmap voor psycho-educatie”. Echo’s Uit De Gehandicaptenzorg, 24 (juli-aug), 4-9.

Vanspranghe, E. & Vermeulen, P. (2004). Psychologische begeleiding van mensen met autisme. Tijdschrift Voor Orthopedagogiek, Kinderpsychiatrie En Klinische Kinderpsychologie, 29 (2), 62-73.

Vanspranghe, E. & Vermeulen, P. (2004). Psychotherapie bij mensen met autisme? Autisme Centraal, 23 (2), 9-17.

Vermeulen, P. (2004). Autisme en intimiteit. Autisme Centraal, 23 (5), 14-18.

Vermeulen, P. (2004). Autisme en intimiteit (2). Autisme Centraal, 23 (6), 13-16.

Vermeulen, P. (2004). Autisme en psychologische begeleiding in Vlaanderen. Autisme Centraal, 23 (4), 8-15.

Vermeulen, P. (2004). Einstein en autisme. Autisme Centraal, 23 (3), 16-18.

Vermeulen, P. (2004). Emotionele intelligentie en autisme (4). Autisme Centraal, 23 (1), 17-22.

Vermeulen, P. (2005). Een actueel model van autisme. Autisme Centraal, 24 (1), 8-12.

Vermeulen, P. (2005). Autisme en verbeelding (1). Autisme Centraal, 24 (5), 10-20.

Vermeulen, P. (2005). Autisme en verbeelding (2). Autisme Centraal, 24 (6), 11-14.

Vermeulen, P. (2006). Autisme en verbeelding (3). Autisme Centraal, 25 (1), 2-10.

Vermeulen, P., van Berckelaer-Onnes, I., & Scholte, E. (2005). Vroeg-versus laattijdige diagnose van autismespectrum-stoornissen bij normaal tot hoog begaafde personen. Tijdschrift voor Orthopedagogiek,  Kinderpsychiatrie en Klinische Kinderpsychologie (30), 29-45.

Frith, U. & Vermeulen, P. (2006). Autisme en het afwezige zelf. Autisme Centraal, 25 (1), 22-29.

Vermeulen, P. (2006). Autisme: een stoornis, een handicap of gewoon anders?. Autisme Centraal, 25 (2), 24-31.

Vermeulen, P. (2006). Vormt de sociale stoornis wel de kern van autisme? Autisme Centraal, 25 (6), 27-29.

Vermeulen, P. (2007). Recht op arbeid: autisme en werk (1). Autisme Centraal, 26 (1), 31-33.

Vermeulen, P. (2007). Recht op arbeid: autisme en werk (2). Autisme Centraal, 26 (2), 13-24.

Vermeulen, P. & Hellemans, H. (2007). Sekseducatie en autisme. Autisme Centraal, 26 (5), 2-8.

Vermeulen, P. (2007). Autisme, seksualiteit en intimiteit: enige aanknopingspunten voor specifieke sekseducatie. Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme, 6 (2), 54-63.

Vermeulen, P. (2007). Autisme als contextblindheid Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme, 6 (3), 92-104.

Vermeulen, P. (2007). Mensen met autisme rekenen op een duidelijke en heldere omgeving. Autisme Centraal, 26 (6), 2-13

Vermeulen, P. (2008). Beter vroeg dan laat, maar ook niet te snel. Onderkenning van autisme bij kinderen en jongeren. Zorgbreed, 5 (20), 2-9.

Vermeulen, P. (2011). Fascinatie voor fixaties (1). Autisme Centraal: Katern: Sterk! in autisme, 30 (1), 2-8.

Vermeulen, P. (2011). Fascinatie voor fixaties (2). Autisme Centraal: Katern: Sterk! in autisme, 30 (3), 2-13.

Vermeulen, P. (2011). Politiek correcte termen voor autisme. Autisme Centraal: Katern: Sterk! in autisme, 30 (6), 4-5.

Vermeulen, P. (2012). Epidemie van autisme of van autismediagnoses? Autisme Centraal: Katern: Sterk! in autisme, 31 (4), 8-9.

Vermeulen, P. (2013). Kritisch kijken naar behandelmethodes (1). Autisme Centraal, 32 (3), 21-23.

Vermeulen, P. (2013). Kritisch kijken naar behandelmethodes (2). Autisme Centraal, 32 (4), 13-16.

Vermeulen, P. (2013). Goed gevoel met autisme (1): de goedgevoelstraat. Autisme Centraal: Katern: Sterk! In autisme, 32 (2), 12-14.

Vermeulen, P. (2013). Goed gevoel met autisme (2): het goed gevoel zintuiglijk parcours. Autisme Centraal: Katern: Sterk! In autisme, 32 (3), 12-15.

Vermeulen, P. (2013). Goed gevoel met autisme (3): de goedgevoelvragenlijst. Autisme Centraal: Katern: Sterk! In autisme, 32 (5), 2-4.

Vermeulen, P. (2013). Autisme en fixaties. Tijdschrift voor Orthopedagogiek,  Kinderpsychiatrie en Klinische Kinderpsychologie, 38 (3), 111-124.

Vermeulen, P. (2015). Het bevorderen van ‘geluk’ bij mensen met autisme. Tijdschrift voor Orthopedagogiek,  Kinderpsychiatrie en Klinische Kinderpsychologie, 40 (3), 82-94.